vratjazyk()."' and url.typ = 'product' and url.lang = '".$language->vratjazyk()."'"); while ($zaznam = mysql_fetch_array($q)) { $q1 = mysql_query("select name from product_undercarts where id_product = ".$zaznam['id_product']); if (mysql_num_rows($q1)==0) { $podkarts=false; $stock->init_stock_num_front($zaznam['id_product'],'NONE'); $zaznam['lze_objednat']=$stock->verify($zaznam['id_product']); $zaznam['podkarta']=$podkarts; } else { $podkarts=true; $zaznam['podkarta']=$podkarts; } if ($zaznam['sleva_akce']!=0) { $zaznam['procentualni_sleva']=round(100-($zaznam['price']/(($zaznam['sleva_akce']/100))),0); $zaznam['sleva_akce']=$language->prepocitat_mena($zaznam['sleva_akce']); $zaznam['sleva_akce_without_dph']=$language->prepocitat_mena($zaznam['sleva_akce']/(100+($zaznam['dph']))*100); } $zaznam['price']=$language->prepocitat_mena($zaznam['price']); $zaznam['price_without_dph']=($zaznam['price']/(100+($zaznam['dph']))*100); if (!file_exists($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/media/product/'.$zaznam['folder'].'/hlavni.png')) {$zaznam['hlavnifoto1']='/media/default_product.png';} else {$zaznam['hlavnifoto1']='/media/product/'.$zaznam['folder'].'/hlavni.png';} $zaznamakce [] = $zaznam; } $smarty->assign('zaznamakce',$prom->upravitpromennetisk($zaznamakce)); $smarty->assign('url',$_GET['url']); ?> Výňatek z obchodních podmínek společnosti Zrno s.r.o. pro výrobky Corradi

Cena

Cena je závislá na konkrétním řešení. Vzhledem k tomu, že nabízíme celou řadu produktů, které lze umístit v různých varintách, cenu sdělujeme až po prostudování všech informací.

Ceny jsou stejné u všech prodejců po celé Evropě, jejich dodržování je kontrolováno výrobcem.

 

Záruka

Na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let, na dřevěné prvky 10 let.

 

Dodací lhůta

Dodací lhůta je 3 - 4 týdny od potvrzení objednávky. Případné požadavky na urychlení lze řešit individuálně.

 

Montáž

Pro splnění záručních podmínek je nezbytné, aby byla montáž produktů prováděna našimi odborně proškolenými pracovníky. Veškeré montážní práce jsou prováděny za plnění bezpečnostních norem, ve vysoké kvalitě a s ohledem na okolní prostředí. Zajišťujeme realizace na klíč, včetně kompletní přípravy uchycení a podkladů.