vratjazyk()."' and url.typ = 'product' and url.lang = '".$language->vratjazyk()."'"); while ($zaznam = mysql_fetch_array($q)) { $q1 = mysql_query("select name from product_undercarts where id_product = ".$zaznam['id_product']); if (mysql_num_rows($q1)==0) { $podkarts=false; $stock->init_stock_num_front($zaznam['id_product'],'NONE'); $zaznam['lze_objednat']=$stock->verify($zaznam['id_product']); $zaznam['podkarta']=$podkarts; } else { $podkarts=true; $zaznam['podkarta']=$podkarts; } if ($zaznam['sleva_akce']!=0) { $zaznam['procentualni_sleva']=round(100-($zaznam['price']/(($zaznam['sleva_akce']/100))),0); $zaznam['sleva_akce']=$language->prepocitat_mena($zaznam['sleva_akce']); $zaznam['sleva_akce_without_dph']=$language->prepocitat_mena($zaznam['sleva_akce']/(100+($zaznam['dph']))*100); } $zaznam['price']=$language->prepocitat_mena($zaznam['price']); $zaznam['price_without_dph']=($zaznam['price']/(100+($zaznam['dph']))*100); if (!file_exists($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/media/product/'.$zaznam['folder'].'/hlavni.png')) {$zaznam['hlavnifoto1']='/media/default_product.png';} else {$zaznam['hlavnifoto1']='/media/product/'.$zaznam['folder'].'/hlavni.png';} $zaznamakce [] = $zaznam; } $smarty->assign('zaznamakce',$prom->upravitpromennetisk($zaznamakce)); $smarty->assign('url',$_GET['url']); ?> Testy

Zkoušky odolnosti

Společnost Corradi prováděla ve spolupráci s certifikačním institutem Istituto Giordano zkoušky odolnosti svých produktů. Provedené zkoušky zastřešení Impact (užívaného u všech produktů řady Pergotenda) dokazují, že střešní konstrukce je odolná zatížení 589 N / m2 (přibližně 60 Kg / m2) při zachování plné funkčnosti. Tato hodnota je 4,5 krát vyšší, než vyžaduje norma EN 13561 (třída III do 132 N / m2). Test odolnosti, provedený u produktu Ermetika potvrdil III. odolnostní třídu, která je deklarována v rámci záruky.